Przypominamy o pierwszej w 2018 roku akcji krwiodawczej, która odbędzie się już w dniu 16.02.2018r. jak zwykle w Solparku, ale wyjątkowo w jego auli. Początek akcji o godzinie 9:00 a zakończenie o 13:00. Rejestracja krwiodawców będzie się odbywała do godziny 12:30. Akcja ta, będzie wyjątkowa też ze względu na fakt, iż od ostatniej akcji w 2017 roku nie minie 56 dni przerwy, która jest wymagana przez przepisy i osoby które oddały krew 29 grudnia i póżniej, nie będą mogły jej oddać, ale osoby które spełnią ten wymóg, będą mogły to zrobić. Dotyczy to w szczególności uczniów krwiodawców dla których uzgodniliśmy ten termin akcji z RCKiK w Łodzi, ale także pozostałych krwiodawców którzy będą chcieli krew oddać spełniając wymogi tej karencji.

ZAPRASZAMY!!!

Kategorie: HDK PCK